Traduction de Cheers en Anglais

Traduction du Cheers

Babylon 10

Le logiciel de traduction le plus en vogue

Téléchargez-le,
c'est gratuitTraduction en local:
Traductor
Traduction
Tradutor
Traduttore
Übersetzung
Перевод
Μετάφραση
Çeviri
لترجمة
翻訳
Vers
Cheers dans Anglais
salutation or toast; (Informal) good health (toast shouted just before drinking an alcoholic drink to express good wishes), shout of congratulations or approval; (U.K.) good-bye or farewell; (U.K.) thank you shout, cry with joy; encourage shout, cry; happiness, joy

Provenance du Dictionnaire: Babylon English-English
Plus: Traduction de Anglais a Anglais
Cheers dans Grec
εβίβα, στην υγειά σας ζητωκραυγάζω, ενθαρρύνω, επευφημώ, κάνω κέφι, χαροποιώ, φαιδρύνω, χαιροκροτώ επευφημία, ευθυμία, κέφι, διάθεση

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Babylon grec - anglais
Plus: Traduction de Anglais a Grec
Cheers dans Chinois (s)
使振奋, 欢呼; 欢呼, 喝彩; 感到振奋, 感到高兴 愉快, 欢呼, 激励

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Babylon chinois (S) - anglais
Plus: Traduction de Anglais a Chinois (s)
Cheers dans Chinois (t)
使振奮, 歡呼; 歡呼, 喝彩; 感到振奮, 感到高興 愉快, 歡呼, 激勵

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Babylon anglais - chinois (S)
Plus: Traduction de Anglais a Chinois (t)
Cheers dans Arabe
في صحتك فرح, هتاف, ابتهج, هلل, هتف ابتهاج, شجع, شعور, رفع الحالة المعنوية, تشجيع, تهليل

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Babylon anglais - arabe
Plus: Traduction de Anglais a Arabe
Cheers dans Espagnol
salutación o brindis; (informal) buena salud (brindis gritado justo antes de beber una bebida alcohólica para expresar buenos deseos), grito de congratulaciones o aprobación; (Reino Unido) adiós o despedida; (Reino Unido) gracias animar, alentar, consolar, dar ánimos, levantar el ánimo; alegrar, hacer feliz; vitorear, aclamar, aplaudir, congratular, ovacionar, victorear alegría; ovación, aplauso, refocilación, vítor

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Babylon anglais espagnol
Plus: Traduction de Anglais a Espagnol
Cheers dans Russe
ваше здоровье, будьте здоровы, ура аплодировать, приветствовать громкими возгласами, поощрять, воодушевлять, ободрять одобрительное восклицание, приветственное восклицание, аплодисменты; веселье, радость; ободрение, настроение

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Babylon anglais - russe
Plus: Traduction de Anglais a Russe
Cheers dans Néerlandais
proost! op je gezondheid! (Informeel); heildronk (voor het drinken van alcoholische drank om goede wensen uit te spreken); (Engels) dag of tot ziens; (Engels) dank u juichen; opvrolijken juichkreet; vrolijkheid

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Babylon anglais - néerlandais
Plus: Traduction de Anglais a Néerlandais
Cheers dans Portugais
encorajar; animar; torcer prazer; aclamação; regozijo

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Babylon anglais portugais
Plus: Traduction de Anglais a Portugais
Cheers dans Turc
şerefe, bravo, yaşa tezahürat, alkışlar, şerefe alkışlamak, keyiflendirmek, neşelendirmek, teşvik etmek, teselli etmek, avutmak, ferahlamak, sevinçle bağırmak, neşeli sesler çıkarmak alkış, sevinç çığlığı; teselli; tezahürat; avuntu, neşelendiren şey, keyif, neşe; huy, mizaç; yiyecek erzak; misafirperverlik

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Babylon anglais - turc
Plus: Traduction de Anglais a Turc
Cheers dans Italien
salve, evviva; alla salute; (ingl. brit.) ciao, arrivederci; grazie acclamare, applaudire; rallegrare, allietare; rincorare, confortare; incoraggiare, incitare acclamazione, applauso; grido di incoraggiamento, evviva, urrà; conforto; stato d'animo, umore; cibo, vivande

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Babylon anglais - italien
Plus: Traduction de Anglais a Italien
Cheers dans Français
santé, à la vôtre; à bientôt!; merci! acclamer, encourager acclamation; gaieté

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Babylon anglais - français
Plus: Traduction de Anglais a Français
Cheers dans Allemand
auf Wiedersehen!; zum Wohl! jubeln, zujubeln; aufmuntern Jubel; Frohsinn

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Babylon allemand - anglais
Plus: Traduction de Anglais a Allemand
Cheers dans Japonais
乾杯; 万歳; おめでとう; (英国)さようなら; (英国)ありがとう 歓声を上げる, 声援する; 元気づける, 激励する 叫び; 歓声, 万歳

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Babylon anglais japonais
Plus: Traduction de Anglais a Japonais
Cheers dans Hébreu
לחיים!, ברכה של הרמת כוסית, ברכה בשמחות, ברכה לחיים ארוכים; הבעת מזל-טוב או אישור; (בממלכה המאוחדת) להתראות, שלום, היה שלום, צאתך לשלום; (בממלכה המאוחדת) תודה להריע; לעודד תרועה; עליזות

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Babylon hébreu - anglais
Plus: Traduction de Anglais a Hébreu
Cheers dans Coréen
갈채하다, 환성을 지르다; 기운을 북돋우다 격려, 갈채; 기쁨

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Babylon anglais - coréen
Plus: Traduction de Anglais a Coréen
Cheers dans Suédois
ropa (hurra, heja på); uppmuntra rop (hurra-, heja-, bravorop); glädje

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Babylon anglo - suédois
Plus: Traduction de Anglais a Suédois
Plus de langues:
[top]
Cheers dans Anglais
1. (interj) thank you!, an expression of gratitude
2. goodbye!, a parting salutation

Provenance du Dictionnaire: English Slang Dictionary v1.2
Plus: Traduction de Anglais a Anglais
Cheers is an American sitcom that ran for eleven seasons between 1982 and 1993. The show was produced by Charles/Burrows/Charles Productions in association with Paramount Network Television for NBC and created by the team of James Burrows, Glen Charles, and Les Charles. The show is set in a bar named Cheers (named after the popular toast) in Boston, Massachusetts, where a group of locals meets to drink, relax, and socialize. The show's main theme song, written and performed by Gary Portnoy, and co-written with Judy Hart Angelo, lent its famous refrain "Where Everybody Knows Your Name" as the show's tagline.

See more at Wikipedia.org...
The Children's Environmental Exposure Research Study (or CHEERS) was a study conducted by the United States Environmental Protection Agency designed to examine how children may be exposed to pesticides and other chemicals used in U.S. households, such as phthalates, brominated flame retardants, and perfluorinated compounds (PFOS, PFOA, PFNA, and others). The two-year study began in the summer of 2004, but was halted that November by Stephen L. Johnson (who was then Assistant Administrator of the EPA Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances and later became Administrator). On April 8, 2005, Johnson cancelled the study while he was awaiting Senate confirmation as EPA Administrator after the program was criticized. Johnson himself was also heavily criticized for his record of supporting the use of human test subjects in pesticide experiments when he was EPA's Assistant Administrator for Toxic Substances.

See more at Wikipedia.org...


droit d'auteur: © This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License Provenance du Dictionnaire: Wikipedia English - The Free Encyclopedia
Plus: Traduction de Anglais a Anglais
Noun
1. a cry or shout of approval
(hypernym) approval, commendation
(hyponym) banzai
2. the quality of being cheerful and dispelling gloom; "flowers added a note of cheerfulness to the drab room"
(synonym) cheerfulness
(hypernym) attribute
(hyponym) good-temperedness, good-humoredness, good humouredness, good naturedness
(part-holonym) disposition, temperament
(attribute) cheerful
(derivation) cheer up, jolly along, jolly up
Verb
1. give encouragement to
(synonym) hearten, recreate, embolden
(hypernym) encourage
(hyponym) take heart, buck up
(derivation) cheering, shouting
2. show approval or good wishes by shouting; "everybody cheered the birthday boy"
(hypernym) applaud
(hyponym) lighten, buoy up
3. cause (somebody) to feel happier or more cheerful; "She tried to cheer up the disappointed child when he failed to win the spelling bee"
(synonym) cheer up, jolly along, jolly up
(hyponym) amuse
(cause) cheer up, chirk up
(derivation) cheerfulness
4. become cheerful
(synonym) cheer up, chirk up
(antonym) complain, kick, plain, sound off, quetch, kvetch
(hypernym) rejoice, joy
(hyponym) exult, rejoice, triumph, jubilate
(derivation) cheerfulness
5. urge on or encourage especially by shouts; "The crowd cheered the demonstrating strikers"
(synonym) inspire, urge, barrack, urge on, exhort, pep up
(hypernym) encourage
(hyponym) cheerlead
(derivation) cheerer


Provenance du Dictionnaire: WordNet 2.0
Plus: Traduction de Anglais a Anglais
sláinte (lit., good health; compare to the French word 'santé')

Provenance du Dictionnaire: Concise English-Irish Dictionary v. 1.1
Plus: Traduction de Anglais a Anglais
Cheers, Scotch Blended Whisky
By: Douglas Laing & Co. Ltd. Slàinte Mhath = good health
Slàinte Mhor = great health
Cheers!, in Gaelic, used in Scotland.


Provenance du Dictionnaire: The Scotch Whisky by SDA v.4.20
Plus: Traduction de Anglais a Anglais
a common (drinking) toast in Queensland

Provenance du Dictionnaire: Australian Slang
Plus: Traduction de Anglais a Anglais
a British toast or greeting meaning good health to you or goodbye and good wishes, chimo, ciao I raise my glass to a great leader: Sir Winston Churchill. Cheers!


Provenance du Dictionnaire: English Idioms WM 1.3a
Plus: Traduction de Anglais a Anglais
Télécharger le programme de traduction Babylon Télécharger Téléchargez gratuitement! ZDNet PCMagazine
Cheers dans Grec
(Lex**) ευθυμίες

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Technique anglo - grec
Plus: Traduction de Anglais a Grec
Επίφ. εις υγεία (πρίν από κατανάλωση ποτό), στην υγειά σας Ουσ. ζητωκραυγή, επευφημία//
ευθυμία, κέφι
Ρημ. ζητοκραυγάζω, επευφημώ, //
δίνω κουράγιο, εμψυχώνω//
χαροποιώ/ουμαι, γίνομαι χαρούμενος


Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglo - grec
Plus: Traduction de Anglais a Grec
Cheers dans Espéranto
adv. je via sanoSanon!

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais - espéranto
Plus: Traduction de Anglais a Espéranto
je via sano

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais - espéranto (M.F).
Plus: Traduction de Anglais a Espéranto
Cheers dans Luxembourgeois
expr - prost!; Gesondheet!

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais - luxembourgois
Plus: Traduction de Anglais a Luxembourgeois
Télécharger le programme de traduction Babylon Télécharger Téléchargez gratuitement! ZDNet PCMagazine
Cheers dans Interlingua
a vostre sanitate!

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire bref Interlingue anglais
Plus: Traduction de Anglais a Interlingua
Cheers dans Arabe
اسْم : ابتهاج . طعام وشَراب . هُتاف . تهليل للتشجيع
----------------------------------------
فِعْل : يشجّع . يُبْهِج . يهتِف لـ . يبتهج

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire bref anglo - arabe
Plus: Traduction de Anglais a Arabe
Cheers dans Indonésien
sorakan, yells
Balifolder.com


Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais indonésien
Plus: Traduction de Anglais a Indonésien
Télécharger le programme de traduction Babylon Télécharger Téléchargez gratuitement! ZDNet PCMagazine
Cheers dans Espagnol
salud | aplauso | vitoreo | ovación | alegría | ánimo v.- ovacionar | aplaudir | vitorear | aclamar | alegrar | animar | dar ánimo | alentar | congratular | alborozars.- alegría | ovación | aplauso | vitoreo | ánimo | aclamación | alborozo

Provenance du Dictionnaire: anglais espagnol par Jaime Aguirre
Plus: Traduction de Anglais a Espagnol
brindis, chin chin

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais espagnol
Plus: Traduction de Anglais a Espagnol
= ¡Chin chin!, ¡Salud!.

Def: Brindis.
Ex: The simplest toasts are probably 'Cheers!' or 'Here's to you!'.
(n.) = grito de aliento, vítores, hurra.
Ex: Members of congress paid more attention to each other than to the president, responding with partisan jeers and cheers.
----
* Cheers! = ¡Chin chin!, ¡Salud!.
(v.) = vitorear, animar, alentar, aplaudir.
Ex: I shall neither cheer nor mourn its passing from the current agenda because to do so would be to demonstrate a partisanship that was not presidential.
----
* cheer up = animar.


Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais espagnol (l'Université Granada, Espagne), 7.7
Plus: Traduction de Anglais a Espagnol
Cheers dans Russe
№_1.: [n.]
1)
одобрительное восклицание
three ~s for our captain! да здравствует капитан!
2) [pl.] аплодисменты
3) настроение
to be of good (of bad) ~ быть в хорошем (в плохом) настроении
4) угощение №_2.: [v.]
1)
одобрять
2) (об)радовать
3) аплодировать
4) подбадривать
5) приветствовать (громкими возгласами) {термин}
to ~ on подбадривать криками (о болельщиках)
to ~ up утешать, ободрять, радовать
~ up! не унывай(те)!, держи(те)сь!

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais - russe (Morteza)
Plus: Traduction de Anglais a Russe
(n) будем здоровы; молодец; ура (0) вот это здорово; за ваше здоровье; с чем вас и поздравляю

droit d'auteur: Learn more at ling98.com Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Lingvistica anglais - russe
Plus: Traduction de Anglais a Russe
ура!, three cheers for our visitors! да здравствуют наши гости!

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais - russe (Mueller24)
Plus: Traduction de Anglais a Russe
Cheers dans Néerlandais
proost, op uw gezondheid, prosit

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire en ligne anglais - néerlandais
Plus: Traduction de Anglais a Néerlandais
Télécharger le programme de traduction Babylon Télécharger Téléchargez gratuitement! ZDNet PCMagazine
Cheers dans Turc
şerefe

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais turc
Plus: Traduction de Anglais a Turc
serefe!; (telefonda) hosça kal!

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais turc (М Yildiz)
Plus: Traduction de Anglais a Turc
şerefe ünlem, İng. 1. Şerefe! 2. Hoşça kal! 3. (teşekkür olarak) Sağ ol!

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Saja anglais - turc
Plus: Traduction de Anglais a Turc
ünlem, İng. 1. Şerefe! 2. Hoşça kal! 3. (teşekkür olarak) Sağ ol!

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais turc (Magnétron)
Plus: Traduction de Anglais a Turc
şerefe

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Erzin anglais - turc
Plus: Traduction de Anglais a Turc
Cheers dans Vietnamien

◊ thành ngữ cheer

◊ cheers!

◊ chúc sức khoẻ! (trong bàn tiệc)

◊ chào! (khi chia tay)

◊ thành ngữ cheer

◊ cheers!

◊ chúc sức khoẻ! (trong bàn tiệc)

◊ chào! (khi chia tay)Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais vietnamien
Plus: Traduction de Anglais a Vietnamien
Cheers dans Italien
salute

droit d'auteur: Tom van der Meijden Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire en ligne anglais - italien
Plus: Traduction de Anglais a Italien
Télécharger le programme de traduction Babylon Télécharger Téléchargez gratuitement! ZDNet PCMagazine
Cheers dans Roumain
noroc!;sa traiesti!

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais roumain (MF)
Plus: Traduction de Anglais a Roumain
noroc !

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire DERFOC anglais - roumain
Plus: Traduction de Anglais a Roumain
Cheers dans Catalan
v animar, alegrar | aclamar, cridar visques, victorejar | animar-se, alegrar-se
s ànim, alegria | visca, víctor
interj salut!Cheer up! ànim, anima't
Good cheer bon menjar i beure

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais - Catalan
Plus: Traduction de Anglais a Catalan
Cheers dans Polonais
na zdrowie!; cześć!

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais polonais
Plus: Traduction de Anglais a Polonais
na zdrowie!

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais polonais 0.15
Plus: Traduction de Anglais a Polonais
Télécharger le programme de traduction Babylon Télécharger Téléchargez gratuitement! ZDNet PCMagazine
Cheers dans Bulgare
['tJiaz] ml разг. наздраве! (при пиене).

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais bulgare (for Тerry)
Plus: Traduction de Anglais a Bulgare
['tJiaz] ml разг. наздраве! (при пиене).

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais bulgare
Plus: Traduction de Anglais a Bulgare
Cheers dans Croate
živjeli U zdravlje! nazdravlje!

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais croate (Igaly)
Plus: Traduction de Anglais a Croate
živjeli U zdravlje! nazdravlje!

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais croate
Plus: Traduction de Anglais a Croate
Cheers dans Allemand
Hochrufe, prost

droit d'auteur: Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire en ligne anglais - allemand
Plus: Traduction de Anglais a Allemand
Télécharger le programme de traduction Babylon Télécharger Téléchargez gratuitement! ZDNet PCMagazine
Cheers dans Danois
skål

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire en ligne anglo - danois
Plus: Traduction de Anglais a Danois
Cheers dans Persan
خوشي‌، فريادوهلهله‌ افرين‌، هورا، دلخوشي‌ دادن‌، تشويق‌كردن‌، هلهله‌ كردن‌

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Salaty anglais persan (Texte)
Plus: Traduction de Anglais a Persan


Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire Salaty anglais persan (Graphique)
Plus: Traduction de Anglais a Persan
Cheers dans Hongrois
egészségedre!, proszit!

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglo - hongrois
Plus: Traduction de Anglais a Hongrois
egészségére egészségére!; egészségedre! (koccintásnál); viszontlátásra (midland); szívesen (midland); köszönöm (midland)

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglo - hongrois (Száraz)
Plus: Traduction de Anglais a Hongrois
egészségedre!, proszit!

droit d'auteur: Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire en ligne anglo - hongrois
Plus: Traduction de Anglais a Hongrois
Télécharger le programme de traduction Babylon Télécharger Téléchargez gratuitement! ZDNet PCMagazine
Cheers dans Albanais
[çië:z] interj. gëzuar! [çië:] n.,v. -n 1. gaz, gëzim, ngazëllim. 2. brohoritje. 3. nxitje, inkurajim. 4. të ngrënë e të pirë. 5. humor, gjendje shpirtërore. • cheers! gëzuar! what cheer? si dukesh?
-v 1. gëzoj, mbush me gëzim; ngazëllej. 2. nxis, inkurajoj. 3. brohoras; duartrokas. • cheer up gëzohem, ngazëllehem; gëzoj, ngazëllej [hiëz të ju:] interj. gëzuar!


Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais - albanais (Bujar. S)
Plus: Traduction de Anglais a Albanais
brohoritje, gëzime,
brohoras, qaj nga gëzimi

Provenance du Dictionnaire: Dictionnaire anglais albanais
Plus: Traduction de Anglais a Albanais