Traduire Babble en Croate

Babylon NG

La Future Génération de Traduction!

Téléchargez-le,
c'est gratuit

Langue d'origine

Langue désiréeTermes associés:
burble
gush
argot
cryptogram
drool
fustian
humbug
inform
jumble
let slip
murmur
nonsense
purl
run on
swish
twaddle
vaporing
wash
yap

tepati


brbljati , isprazna brbljarija , naklapanje , žamoriti , frfljati , rumoriti , mrmoljiti , zvocati , landati , praznosloviti , laparati , mlatiti , tepati , blebetati

tepati


Translate the Anglais term babble to other languages