Traduire Apple en Thaï

Babylon NG

La Future Génération de Traduction!

Téléchargez-le,
c'est gratuit

Langue d'origine

Langue désiréenc. แอ๊บเพิ่ล (ม.ต้น)
1. ผลแอปเปิล be the apple of another's eye (TOEFL)
1. เป็นที่รักยิ่งของแม่ : Somsri is the apple of her mother's eye.= สมศรีเป็นที่รักยิ่งของแม่ the apple of s.o.'s eye (พบน้อย)
1. คนที่เป็นที่รักยิ่ง : My son and daughter are the apples of my eye. ; She has one son who is the apple of her eye.= เธอมีลูกชายคนเดียวผู้ซึ่งเป็นหัวแก้วหัวแหวน
2. ลูกคนโปรด : She is the apple of her mother's eye. nc.
1. (comp.) เป็นแป้นคีย์ แป้นหนึ่ง บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์แอปเปิ้ล ซึ่งบนแป้นมีรูปสัญลักษณ์ลูกแอปเปิ้ลที่ถูกกัดแหว่งข้างหนึ่ง เป็นแป้นที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ใช้เป็นแป้นคำสั่ง หรือคอมมานคีย์ ทำหน้าที่เหมือนแป้นควบคุม หรือคอนโทรลคีย์ของไอบีเอ็ม


(แอพ'เพิล) n. แอปเปิล,ลูกเบสบอล

ผลแอปเปิล


Translate the Anglais term apple to other languages