Traduire Abort en Turc

Babylon NG

La Future Génération de Traduction!

Téléchargez-le,
c'est gratuit

Langue d'origine

Langue désiréeTermes associés:
abandon
belay
cut it out
drop it
end
finish
go wrong
hold
knock it off
leave off
miscarry
quit
resolve
stop
terminate
wind up

çocuk düşürmek, düşük yapmak, gelişememek, başarısızlıkla sonuçlanmak, durdurmak, iptal etmek; (Bilgisayar) prosedürü durdurmak


kürtaj yaptır

çocuk düsürmek; çocuk aldirmak; erken dogum yapmak; ölü çocuk dogurmak; (plan, is, vb.) bitirmeden durdurmak (zorunda kalmak); basarisizlikla bitmek; yarida kesmek

"f. 1. (dölütü) düşürtmek/almak; -in dölütünü düşürtmek; (dölütü) düşürmek. 2. (henüz başlanmışken) -e son vermek. 3. düşük yapmak. 4. (bir iş) (henüz başlanmışken) başarısız bir şekilde sona ermek. 5. ask., bilg. (uçuşu/işlemi) yarıda kesmek. 6. ask., bilg. (uçuş/işlem) yarıda kesilmek."

1. Çocuk düşürmek, düşük yapmak; 2. Önlemek (ilkah v.s. yi); 3. Bir hastalık seyrini durdurmak veya kontrol etmek; 4. Inkişafına mani olmak; 5. Düşmek (çocuk); 6. Geri kalmak, tam gelişmemek.

kürtaj yaptır

Durdurmak durdurmak

(bitirmeden) durdurmak

V.YARIDA KES:N.YARIDA KESME

GÖREVİN AKİM KALMASI; YARIDA BIRAKMA (GÖREV); YARIM KALMA:Bir uçak veya füzenin düşman etkisi dışında bir nedenle görevini yerine getirememesi. Bu hal, hareket noktası ile hedef noktası arasında herhangi bir noktada meydana gelebilir.

f. 1. (dölütü) düşürtmek/almak; -in dölütünü düşürtmek; (dölütü) düşürmek. 2. (henüz başlanmışken) -e son vermek. 3. düşük yapmak. 4. (bir iş)

durdur(MAC)

bitirmeden durdur,v.yarıda kes:n.yarıda kesme


Translate the Anglais term abort to other languages