Traduire Abrasion en Turc

Babylon NG

La Future Génération de Traduction!

Téléchargez-le,
c'est gratuit

Langue d'origine

Langue désiréeTermes associés:
attrition
burnishing
cut
dressing
erosion
fretting
grinding
hurt
injury
levigation
mutilation
purification
rupture
subtraction
trituration
wrench

aşındırma, aşınma, yıpranma, yenme, aşınmış kısım, aşınma sonucu kopan parçalar; sıyrık, sıyırma


aşındırma
aşınma

bir bölge yüzeyinin sıyrılması

asinma, yenme, yipranma, abrazyon; asinti, asinmis ya da asindirilmis kisim; siyrik

"i. 1. sıyrık. 2. aşındırma; aşınma; abrasyon."

1. Dişlerde çiğneme veya benzeri kusurlar yüzünden beliren aşınma; 2. Kazıntı, silinme (müköza), 3. dökülme (deri); Bakınız: Abrasio.

bir bölge yüzeyinin sıyrılması

Aşınma


AŞINIM

aşınma, yıpranma

1. aşınma ( aşındırma ).
2. sürtünerek aşınma

aşındırma

ÇİZİNTİ:Fotoğrafçılıkta duyar kart veya film tabanları üzerinde mekanik olarak meydana gelen çizik veya işaret; yıpranma; aşınma; yenme.

i. 1. sıyrık. 2. aşındırma; aşınma; abrasyon.

aşınım,bir bölge yüzeyinin sıyrılması


Translate the Anglais term abrasion to other languages