Traduire Access time en Turc

Babylon NG

La Future Génération de Traduction!

Téléchargez-le,
c'est gratuit

Langue d'origine

Langue désiréeerişim süresi, bilgisayarın istenilen veriyi sağlaması için harcanan zaman dilimi


erişim zamanı

erisim süresi

erişim zamani

Erişim Süresi erişim süresi

Belleği okumak için gerekli süre

erisim suresi

ERİŞİM SÜRESİ

erişim zamanı

ERİŞME SÜRESİ:Otomatik bilgi işleminde; bilginin (a) kayıt için istendiği an ile verilmesinin tamamlandığı an arasında geçen süre, yani okuma süresi (read time); (b) kayda hazır olduğu an ile kayıt süresinin tamamlandığı an arasında geçen süre, yani yazma süresi (write time). Buna "latency time" da denir.

erişim süresi(MAC)

erişim süresi,erişim zamanı


Translate the Anglais term access time to other languages