Traduire Angulation en Turc

Babylon NG

La Future Génération de Traduction!

Téléchargez-le,
c'est gratuit

Langue d'origine

Langue désiréeaçısal şekil, açılar oluşturma veya yerleştirme


angulasyon

angulasyon

1. Dirseklenme; 2. Barsak dirseklenmesi; 3. bükülme, özellikle bazı kırıklardan sonraki iltihaplarda, uzunlamasına normal eksenden uzaklığı anlatmak için kullanılan deyim.

angulasyon

angulasyon


Translate the Anglais term angulation to other languages