Traduire Assembly en Turc

Babylon NG

La Future Génération de Traduction!

Téléchargez-le,
c'est gratuit

Langue d'origine

Langue désirée

toplantı, kongre, kurul, meclis; montaj, çevirme (bilgisayar), içtima [ask.]


derleyici

özel bir amaçla bir araya toplanmis insanlar, topluluk; toplanti; montaj, takma, kurma

"i. 1. toplantı; meclis; kongre. 2. montaj. "

Çevirme, Montaj çevirme

kurgu, montaj,

V.KUR:N.MONTAJ

katlama işlemi

monteli, toplama

demet

TOPLANMA:Birliklerin genellikle, yanaşık düzende gruplanması.

i. 1. toplantı; meclis; kongre. 2. montaj.

çevirici(IBM)

derleyici,v.kur:n.montaj


Translate the Anglais term assembly to other languages