Traduire Axis en Turc

Babylon NG

La Future Génération de Traduction!

Téléchargez-le,
c'est gratuit

Langue d'origine

Langue désiréeTermes associés:
bole
axle
customs union
distaff
epicenter
funiculus
gudgeon
hub
kernel
league
mob
nucleus
omphalos
pole
ring
swivel
trunk
union
vector
yaw

eksen, mihver, anlaşma, uyuşma
Eksen; Eksen Devletler, Birinci Dünya Savaşı sırasında Müttefikler’e (Japonya, Almanya, İtalya, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya) karşı savaşmış olan askerî kuvvetler


eksen

eksen; dingil; optik eksen, gözekseni; sap ya da filiz

çoğ. ax.es (äk´siz) i. eksen, mihver.

İkinci boyun fıkrası, aks kemiği, eksen kemik (ikinci omur), aksis.

Eksen eksen

Uzunluğu ölçümü veya konumların tesbiti için başvurulan sabit bir hat.

EKSEN

aks ( mil )

eksen

EKSEN; MİHVER:Üzerinde hareket ve intikallerin, muharebe vesairenin cereyan ettiği belli başlı hat. Bir muharebe sisteminin merkezinden geçen istikamet, o sistemin eksenidir.

çoğ. ax.es (äk´siz) i. eksen, mihver.

eksen(IBM)(MAC)

eksen


Translate the Anglais term axis to other languages