Traduire Gap en Turc

Babylon NG

La Future Génération de Traduction!

Téléchargez-le,
c'est gratuit

Langue d'origine

Langue désiréeTermes associés:
arroyo
burst
cwm
draw
excavation
furrow
gully
hollow
interval
joint
kloof
lull
moat
notch
outlet
pore
rupture
suspension
trough
unstopping
void
wantage
yawn

boşluk, aralık, açıklık, geçit, ara, ayrılık, uçurum, fark
Gap, Kaliforniya merkezli Amerikan şirketi, perakende kıyafet mağazalar zinciri işletmecisi (Gap, Muz Cumhuriyeti ve eski Donanma)


v.yol aç:n.boşluk

bosluk, aralik, yarik; (görüs) ayrilik

"i. 1. aralık; boşluk, gedik. 2. eksiklik."

uçurum

Aralık aralık

(elektriksel) bosalma araligi

BOŞLUK

aralık, boşluk

açıklık

aralık, boşluk

boşluk

GEDİK, BOŞLUK:Bir engelin boş bırakılan kısmı. Bu boşluk; bir dost birliğin muharebe düzeninde geçmesine imkan verecek genişliktedir. 15 metreden fazla ve pek seyrek olarak, 90 metreden az olur. Ayrıca bakınız: "phony minefield". BOŞLUK (GÖRÜNTÜ):Görüntünün asgari örtü gereklerini karşılamadığı herhangi bir yer. Bu görüntüyle aldatmanın olmadığı bir yer veya belirlenen bindirmenin elde edilemediği bir yer olabilir. Ayrıca bakınız: "holiday".

i. 1. aralık; boşluk, gedik. 2. eksiklik.

aralık(IBM)

açık,v.yol aç:n.boşluk


Translate the Anglais term gap to other languages